Mitä radon on?

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Ilmassa leijuvat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Radon voi aiheuttaa keuhkosyöpää pitkäaikaisaltistettuna.
Noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Tätä jalokaasua pääsee taloon läpivienneistä, tiivistämättömistä saumakohdista ja betonihalkeamista jne. Vuosittain noin 300 henkeä sairastuu radonin johdosta syöpään.


Radonalueet Suomessa

Radonin enimmäisarvot ylittäviä rakennuksia voi olla kaikkialla Suomessa. Korkein radonriski on kuitenkin Etelä-Suomessa ja Pirkanmaalla. Suurin osa radonasunnoista löytyy harjuilta tai Salpausselkä-muodostumilta.


Miksi radonia mitataan?

Uusi säteilylaki velvoittaa työnantajia, lue lisää.

Sulje valikko